0
W koszyku
produktów:
0
na sumę:
0,00 zł
Świąteczne Choinki Szuczne Sklep Internetowy
Choinki Sztuczne Sklep Internetowy / Choinka sztuczna sklep internetowy / Regulamin sklepu /

Regulamin sklepu
Sklep Internetowy

UWAGA ZAMÓWIENIA REALIZUJEMY PRZEZ CAŁY ROK!
CHOINKI ZIELONE BEZ DEKORACJI WYSYŁANE SĄ W CIĄGU 7 DNI ROBOCZYCH, DEKOROWANE, SZRONONE, ŚNIEŻONE i BIAŁE DO 10s DNI ROBOCZYCH.

REGULAMIN SKLEPU
choinka-sztuczna.pl

 

§ I Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny jest pod adresem www.choinka-sztuczna.pl, właścicielem sklepu jest firma: GRT STUDIO s.c. Jaśniewski Jakub, Makowski Tomasz ul. Antoniego Wysockiego 4 Nowy Kisielin, 66-002 Zielona Góra NIP: 973-08-76-488 REGON: 080125624 tel. 68 444 80 82, email: bok@choinka-sztuczna.pl

 2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna w celu utworzenia konta w sklepie internetowym lub do dokonania w nim zamówienia

 3. Określenie "Dni robocze" o którym mowa w dalszej części regulaminu oznaczają ilość dni liczonych od dnia następnego po złożeniu zamówienia od poniedziałku do piątku poza dniami ustawowo wolnymi od pracy

 

§ II Składanie i realizacja zamówienia

 1. Składanie zamówienia w sklepie internetowym odbywają się za pośrednictwem sieci Internet, telefonicznie lub poprzez e-mail.

 2. Złożone zamówienia w sklepie internetowym realizowane są tylko na terenie Polski.

 3. Sprzedawca umożliwia realizację zamówienia poza terytorium kraju (na terenie unii europejskiej), jednak po indywidualnej wycenie kosztów transportu.

 4. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w sklepie są cenami brutto w walucie PLN i zawierają podatek VAT.

 5. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy sprzedawcą a zamawiającym następuje w chwili złożenia zamówienia.

 6. W momencie otrzymania zamówienia następuje jego weryfikacja, a następnie drogą e-mail zostanie do zamawiającego wysłana wiadomość drogą elektroniczną pod wskazany adres elektroniczny z informacją o przyjęciu zamówienia.

 7. Zamówienia z niekompletnymi danymi lub co do których istnieje podejrzenie podania niepoprawnych / nieprawdziwych danych będą oczekiwały na potwierdzenie ze strony zamawiającego – w takiej sytuacji zostanie wysłane potwierdzenie mailowe z prośbą o akceptację zamówienia lub nastąpi kontakt telefoniczny przez sprzedawcę w celu weryfikacji – do chwili potwierdzenia, zamówienie nie będzie realizowane a czas na jego realizację liczony będzie od dnia następnego po dniu akceptacji/potwierdzenia zamówienia.

 8. Sklep internetowy nie wymaga rejestracji / zakładania własnego konta, po dodaniu do koszyka wybranych produktów realizacja zamówienia może odbywać się poprzez bezpośrednie uzupełnienie formularza z danymi do wysyłki / faktury vat jeżeli ta ma być wystawiona – w przeciwnym razie wystawiony zostanie paragon.

 9. Założenie własnego konta w sklepie internetowym przyspieszy realizację kolejnych zamówień, umożliwi dostęp do zgromadzonych danych osobowych, ich aktualizację oraz da dostęp do historii zamówień poprzez indywidualny login i własne hasło dostępu.

 10. W przypadku braku możliwości realizacji złożonego zamówienia lub określonej części produktów umowa sprzedaży nie zostaje zawarta, a sprzedawca niezwłocznie w terminie do 14 dni roboczych zwróci uiszczone przez zamawiającego płatności w zakresie w jakich umowa sprzedaży nie zostanie zawarta.

   

 

§ III Formy płatności, koszty oraz czas realizacji zamówienia.

 1. Koszty dostawy pokrywa kupujący.

 2. Wysyłka zamówienia odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich. W zależności od gabarytów paczki oraz wybranej formy dostawy wysyłka odbywa się za pośrednictwem wybranej przez sprzedającego firmy spedycyjnej.

 3. Ceną wiążąca jest kwota podana przy produkcie w trackie składania zamówienia z doliczonymi kosztami dostawy określonymi w paragrafie III punkt 5.

 4. Sklep internetowy www.choinka-sztuczna.pl umożliwia następujące formy płatności:

  1. płatność przelewem - towar wysyłany po zaksięgowaniu wpłaty na koncie
   (przedpłata na konto )

  2. przesyłka pobraniowa: - płatność odbywa się przy kurierze w trakcie odbioru zamówienia.

  3. Odbiór osobisty w siedzibie sprzedawcy

 5. Koszty transportu dla dostępnych w sklepie internetowym wariantów wynoszą:

  1. Wysyłka kurierska, przedpłata – 20zł

  2. Wysyłka kurierska, pobranie – 25zł

   

  Dla wysyłek kurierskich firma spedycyjna wybierana jest przez sprzedawcę który w zależności od gabarytu paczki dobiera najodpowiedniejszą firmę kurierską.

   

 6. Czas realizacji dla choinek zielonych wynosi do 3 dni roboczych, dla choinek dekorowanych, białych, śnieżonych wynosi 7 dni roboczych. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 7. Zamówienie z wybraną opcją płatności – przedpłata, zostanie przygotowane w określonym w paragrafie III punkcie 6 czasie, jednak wysłane zostanie dopiero po zaksięgowaniu płatności. Nie dotyczy to zamówień spersonalizowanych których realizacja rozpocznie się od następnego dnia roboczego po zaksięgowania płatności.

 8. Jeżeli z przyczyn nie zależnych od sprzedawcy, czas realizacji zamawianego przez klienta towaru będzie się wydłużał i przekroczy 14 dni roboczych zamawiający zostanie o tym fakcie natychmiast zawiadomiony drogą elektroniczną lub telefonicznie§ IV Reklamacje i Zwroty

 1. Klient ma możliwość zwrotu towaru i odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.

 2. Klient ma możliwość zwrotu lub wymiany towaru niezgodnego z zamówieniem w terminie 14 dni od daty otrzymania.

 3. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia zgłoszenia zwrotu zwrócić towar od którego odstąpił od umowy sprzedaży.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 5. Koszt przesyłki wymienianego towaru z winy klienta lub towaru zwracanego pokrywa klient.

 6. Sprzedawca nie odbiera zwrotu przesyłek za pobraniem.

 7. Towar odsyłany do reklamacji lub zwracany powinien być kompletny.

 8. Na podstawie Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 9. W celu zapewnienia szybkiej obsługi dokonywanego zwrotu, zwracane zamówienie należy spakować i odesłać z dokumentem zakupu (paragon) oraz wnioskiem odstąpienia od umowy ze szczególną uwagą na uzupełnienie nr konta na które zostanie zwrócona kwota zakupu towaru (http://grt.pl/odstapienie.pdf). W przypadku nieposiadania paragonu należy dostarczyć również pisemną informację o zagubieniu dokumentu sprzedaży (http://grt.pl/paragon.pdf)

 10. Zwrot lub Reklamację należy odesłać lub dostarczyć na adres: GRT Studio s.c. 66-002 Zielona Góra ul. Antoniego Wysockiego 4 Nowy Kisielin.

 11. Przesyłki uszkodzone lub produkty uszkodzone mechanicznie nie będą odbierane chyba że uszkodzenie było powodem zwrotu

 12. Sprzedający zachowuje prawo wyłączenia rękojmi dla przedsiębiorców (nie konsument) na oferowane produkty w sklepie internetowym

   §V Ochrona danych osobowych

 1. Dane klienta przetwarzane są przez Sprzedającego będącego Administratorem danych osobowych

 2. Uzupełnienie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji lub złożenia i realizacji zamówienia w sklepie internetowym

 3. Pozyskane dane osobowe mogą być lub są przekazywane następującym kategoriom odbiorców: bank, urząd skarbowy, firmom świadczącym na rzecz GRT Studio s.c. usług outsourcingu między innymi: prawnego, podatkowego, informatycznego czy spedycyjnego.

 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych zmawiającemu przysługuje prawo do:

  1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

  2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

  3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

  4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

  6. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 5. Z praw wskazanych w paragrafie V punkt 4 można skorzystać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem: grt@grt.com.pl lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Antoniego Wysockiego 4 Nowy Kisielin, 66 - 002 Zielona Góra.

 

 

§VI Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca Zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania Klienta.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

tel. 730 266 275
email: bok@choinka-sztuczna.pl
Producent / dystrybutor zielonych choinek sztucznych oraz ozdób świątecznych. Oferowany asortymen w sklepie wyprodukowano w Polsce.
Każdy produkt jest ręcznie wykonywany dlatego może nieco róznić się od zdjecia ( dotyczy głównie produktów dekorowanych )
Created by GRT STUDIO © 2006 - 2022
RODO: Informujemy że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) administratorem dobrowonie podanych danych osobowych w tym także zebranych w trakcie korzystania z naszego sklepu internetowego jest GRT Studio s.c. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Antoniego Wysockiego 4 Nowy Kisielin. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z Państwa danymi osobowymi prosimy kierować na adres grt@grt.com.pl lub bezpośrednio w siedzibie Administratora od poniedziałku do piątku w godzinach: 09:00-15:00 Uzyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu maksymalnego wykorzystania możliwości jakie daje nasz sklep internetowy w tym między innymi: samodzielne zrządzania zgromadzonymi danymi, realizacja zamówień bez konieczności podawania danych od nowa przy każdym zakupie, czy wgląd w historię realizacji. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do: - żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, - przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, - wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w regulaminie sklepu.

Pliki cookies: Drogi użytkowniku, pragniemy poinformować cię o wykorzystywaniu w naszym serwisie internetowym plików cookies (ciasteczek). Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie i przetwarzanie plików cookies kliknij Rozumiem i Akceptuję. Jeżeli nie wyrażasz zgody możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak aby nie zapamiętywała plików cookies. Dowiedz się więcej i przeczytaj naszą Politykę plików Cookies.
Rozumiem i Akceptuje
trwa wczytywanie danych, proszę czekać